Mērniecības tehnoloģijas

Mērniecības tehnoloģijas

Jaunākās mērniecības tehnoloģijas tiek apgūtas un izmantotas mūsu projektos, gan mazos, gan lielos.

Iegūtie dati dos pilnvērtīgāku un plašāku informāciju par uzmērīto objektu.

Leica BLK360 paver plašas iespējas mērniecībā. Paldies par sadarbību SIA “GPS Partners”.