Būvniecība

SIA “DOMA-būve” ir uzņēmums ar daudzpusīgu pieredzi un resursiem sarežģītu projektu īstenošanā. Mūsu speciālisti pastāvīgi uzlabo savas prasmes un zināšanas vietējās un starptautiskās meistarklasēs un semināros. SIA “DOMA-būve” realizē būvniecības pakalpojumus visu tā posmu garumā - sākot ar projektēšanas pakalpojumiem, būvdarbu izpildi, kā arī uzraugot un vadot būvniecības procesu. Ņemot vērā mūsu pieredzi, spējam klientiem piedāvāt visdažādākās sarežģītības būvniecības projektus. Sekojam līdzi nozares tendencēm, papildinot un ieviešot tās savos ikdienas darbos, veidojam  ilglaicīgu sadarbību ar saviem klientiem, ņemot vērā viņu intereses un vēlmes.


Būvdarbi tiek veikti:

 • Iekļaujoties noteiktajos termiņos, kvalitatīvi un atbilstoši plānotajam budžetam,
 • Izmantojot jaunākās tehnoloģijas būvniecības nozarē,
 • Spējot saskatīt projekta nepilnības un nonākot pie racionālākajiem risinājumiem to novēršanā.

SIA “DOMA-būve” būvniecības piedāvājumu klāstā ietilpst:

 • Ēku būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība,
 • Praktisko projektu vadīšana,
 • Projektēšana,
 • Ēku nojaukšanas darbu vadīšanu,
 • Siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība,
 • Ceļu projektēšana, būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība,
 • Elektroapgādes un kanalizācijas darbu veikšanu un vadīšanu,
 • Instrumentu un mehānismu nomas pakalpojums.

SIA “DOMA-būve” veic sekojošos būvniecības darbus:

 • Iekšējos apdares darbus,
 • Logu un durvju remontu un maiņu,
 • Jumtu maiņu un remontu,
 • Privātmāju būvniecību,
 • Māju siltināšanu,
 • Fasādes remontdarbus,
 • Santehnikas, apkures un ventilācijas remontdarbus.