Elektroapgādes projektēšana!

Elektroapgādes projektēšana!

Mēs, SIA “DOMA-būve” , sertificēts elektroietaišu projektēšanas uzņēmums, izstrādājam un saskaņojam visa veida elektropieslēgumu, elektrotīklu pārbūves, elektroapgādes rekonstrukcijas un modernizācijas būvprojektus (tehniskās shēmas, skiču projektus un tehniskos projektus) ar spriegumu līdz 35kV.

Sākot ar nelieliem privātmāju pieslēgumiem līdz ražotņu ārējai elektroapgādei, no nelielām līniju pārbūvēm līdz apjomīgām vidējā sprieguma līniju un apakšstaciju rekonstrukcijām. 

Ja nepieciešama projekta izstrāde vai konsultācija, rakstiet vai zvaniet mūsu speciālistiem:
Projektēšanas nodaļas vadītājs Mārcis Bergmanis tālr. 28347717, marcis@domabuve.lv

AS "Sadales tīkls" pieslēguma procesa apraksts:


Secību, kā iegūt elektrības pieslēgumu no ieceres līdz realizācijai, skatīt šeit

 Projektēšanas procesa apraksts:

Biežāk uzdotie jautājumi:


Cik maksā tehniskā projekta izstrāde?

Ārējās elektroapgādes (AS “Sadales tīkls” pieslēgumi) tehniskā projekta izstrādes izmaksas sastāda objekta apsekošana dabā, topogrāfiskā plāna uzmērīšana, tehnisko noteikumu pieprasīšana un saņemšana, rasējumu izstrāde, būvdarbu un materiālu apjomu sastādīšana, projekta saskaņošana (ar zemju īpašniekiem, pasūtītāju, valsts un pašvaldības iestādēm, tai skaitā būvvaldi), kā arī būvprojekta izdruka un pavairošana. Bieži vien tieši saskaņošana veido lielāko daļu izdevumu ārējās elektroapgādes būvprojektiem.


Iekšējās elektroapgādes (dažādu būvju apgaismojuma, spēka tīklu, zibensaizsardzības) būvprojektiem galvenās izmaksas sastāda rasējumu izstrāde un būvprojekta izdruka un pavairošana, tāpēc šajā gadījumā izmaksas atkarīgas no objekta izmēra un pasūtītāja vēlmēm.


Lai noskaidrotu precīzas izmaksas Jums aktuālam projektam, sūtiet projektēšanas uzdevumu vai tehniskos notiekumus uz e-pastu marcis@domabuve.lv vai zvaniet: +371 2834 7717.
 
Cik ilgā laikā tiek izstrādāts elektroapgādes tehniskais projekts?

Ārējās elektroapgādes būvprojekts tiek izstrādāts un saskaņots viena līdz sešu mēnešu laikā. Termiņš atkarīgs no tā, vai nepieciešams pieprasīt papildu tehniskos noteikumus no valsts un pašvaldību iestādēm (VAS “Latvijas Valsts ceļi”, VAS “Latvijas dzelzceļš, u.c.), kā arī no objekta atrašanās vietas, tā, piemēram, būvprojektu akceptēšana lielo pilsētu pašvaldībās var aizņemt pat vairākas nedēļas.
 
Kas nepieciešams elektroapgādes būvprojekta izstrādei?

Projektēšanas process sākas ar projektēšanas uzdevumu – ārējās elektroapgādes tehniskā projekta gadījumā tie ir tehniskie noteikumi no AS “Sadales tīkls”. Ļoti bieži ir situācijas, kad projektējamais kabelis šķērso trešajām personām piederošus zemes īpašumus, tāpēc pirmprojektēšanas stadijā vēlams saņemt vismaz mutisku piekrišanu kabeļa ierīkošanai no šo zemju īpašniekiem. 

 

Piedāvājam izstrādāt un saskaņot dažādu inženierkomunikāciju projektus, kā iekšējos tā ārējos tīklus:

  • Vājstrāvu sistēmas:
  • Automātiskās ugunsdzēsības sistēmas;
  • Apsardzes signalizāciju;
  • Datoru un TV tīklus;
  • Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus.